Identifikace problému | nalezení východisek | volba vhodného řešení

 

 Informace o postupu ve věci | komunikace | efektivní spolupráce

Právní služby

Právní služby poskytuji zejména v níže uvedených oblastech. Můžete se na mne obrátit s poptávkou po službách i v jiných oborech práva, pokud se konkrétním oborem nezabývám doporučím Vám některého kolegu, který se na danou problematiku specializuje, případně vytvoříme společný pracovní tým Vašim potřebám "na míru". Při poskytování právních služeb je pro mne důležité, aby byl klient o poskytovaných službách řádně informován, aby rozuměl důvodům konkrétního postupu a také, abychom byli v pravidelném kontaktu. Takto je možno zajistit efektivní spolupráci, která přinese výsledky.
Nemovitosti Stavební právo
Nemovitosti Stavební právo
V této oblasti poskytuji komplexní právní služby související s převody, nájmy,...
Dále
Rodinné právo
Rodinné právo
Tato oblast se řadí mezi velice citlivé a vyžaduje tak odpovídající...
Dále
Obhajoba v trestním řízení
Obhajoba v trestním řízení
Komplexní služby v oblasti obhajoby v trestním řízení. Při poskytování...
Dále
Obchodní právo
Obchodní právo
Komplexní vedení právní agendy podnikatelů – společností i fyzických osob. vymáhání...
Dále
Dopravní právo
Dopravní právo
Právní služby v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilové přepravy....
Dále
Pracovní právo
Pracovní právo
Právní služby v oblasti pracovního práva poskytuji zaměstnavatelům i zaměstnancům,...
Dále
Sporná agenda vymáhání pohledávek
Sporná agenda vymáhání pohledávek
Poskytuji zastoupení v soudních a rozhodčích řízeních v oblasti občanského...
Dále
Pomoc obětem trestných činů
Pomoc obětem trestných činů
Poskytuji právní zastoupení poškozeným a obětem trestných činů v případě...
Dále
Další poskytované služby
Další poskytované služby
Mezi další poskytované služby patří: advokátní úschova finančních prostředků, listin...
Dále

Odměna

Odměnu za poskytování právních služeb je možno sjednat jako
  • Hodinovou sazbu
  • Mimosmluvní odměnu podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif
  • Paušální odměnu s měsíčním plněním
  • Odměnu za vyřízení věci
  • Odměnu podle úspěchu – Success fee
Více o odměně a možnostech jejího sjednání zde

O mně

  • Absolvoval jsem  právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně ve studijním oboru Právo a právní věda a také v oboru Právo a mezinárodní obchod.
  • Absolvoval jsem mediační výcvik pořádaný CMI conflict management international ve spolupráci s Anglo-americkou univerzitou v Praze.
  • Od roku 2013 do roku 2016 jsem byl alternátem člena ECCG (Evropské spotřebitelské poradní skupiny), jmenovaným za Českou republiku do Evropské spotřebitelské poradní skupiny, ustavené Evropskou komisí při DG JUST (Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele).
  • Od roku 2012 do roku 2014 jsem působil také jako externí právní poradce spolku, který se věnuje ochraně spotřebitelů, kde jsem mimo jiné poskytoval poradenství ve věci mimosoudního řešení sporů.
  • Hovořím anglickým a italským jazykem.

Reference

S ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokáta není možné uvádět konkrétní klienty. Právní služby poskytuji jak fyzickým tak právnickým osobám, a to v oblasti práva soukromého, veřejného včetně obhajoby v trestním řízení.

Mezi klienty kanceláře patří společnosti zabývající se obchodní, distribuční a výrobní činností, společnosti poskytující osobní i nákladní mezinárodní autodopravu, stavební společnosti, společnosti zabývající se mezinárodním obchodem, realitní kanceláře a společnosti věnující se e-commerce.