Rodinné právo

Tato oblast se řadí mezi velice citlivé a vyžaduje tak odpovídající přístup. Je důležité poskytnout náležitou ochranu právům rodiče, ale především právům a zájmu dítěte, což mnohdy vyžaduje aktivní spolupráci jak s příslušnými úřady tak s dalšími odborníky jako jsou znalci, psychologové a psychiatři. V oblasti rodinného práva poskytuji následující služby:

  • zastoupení a řešení rozvodu manželství, a to jak „dohodnutého“ tak „sporného“
  • vypořádání majetku před i po rozvodu
  • poradenství ve věci smluvní či soudní úpravy společného jmění
  • svěření dětí do péče, úprava styku rodiče s dítětem vč. problematiky střídavé péče
  • stanovení výživného, jeho zvýšení či snížení
  • vymáhání dlužného výživného za výhodných podmínek