Obhajoba v trestním řízení

Komplexní služby v oblasti obhajoby v trestním řízení. Při poskytování služeb obhajoby si zakládám na diskrétním jednání, absolutní mlčenlivosti, zabezpečené komunikaci s klientem, jakož i na vzájemné shodě ohledně uplatňované strategie obhajoby. V rámci obhajoby poskytuji tyto služby:

  • vedení obhajoby v trestním řízení
  • právní pomoc před zahájením trestního stíhání (účast u podání vysvětlení, konzultace)
  • aktivní obhajoba v přípravném řízení, účast při vyšetřovacích úkonech, stížnosti, důkazní návrhy, vazební zasedání, ústavní stížnosti,
  • obhajoba v řízení před soudem
  • obhajoba usilující o alternativní způsob ukončení trestního stíhání (podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání, dohoda o vině a trestu apod.)
  • posuzování jednání z hlediska případných trestněprávních důsledků