Obchodní právo

Komplexní vedení právní agendy podnikatelů – společností i fyzických osob.

  • vymáhání pohledávek z obchodního styku, zastoupení při mimosoudním řešení obchodně-právních sporů, zastoupení v řízení před soudem
  • zakládání obchodních společností
  • nastavení vztahů uvnitř korporace, smlouvy o výkonu funkce, zprávy o vztazích, smlouvy o koupi závodu
  • organizace a příprava valných hromad a zasedání ostatních orgánů společností, převody obchodních podílů
  • smluvní agenda (příprava a zpracování veškeré smluvní dokumentace, právní posouzení návrhů smluvní dokumentace, její připomínkování a následná úprava)