Dopravní právo

Právní služby v oblasti vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilové přepravy. Jedná se o oblast, kterou upravuje množství speciálních právních předpisů včetně mezinárodních úmluv. Ne vždy je pro dopravce či jeho zákazníka jednoduché se v takových předpisech zorientovat a zohlednit je při své činnosti a ve smluvních vztazích. V této oblasti poskytuji tyto služby:

  • příprava, sepis a posuzování smluv  – smlouva o přepravě, smlouva zasílatelská, smlouva o skladování, smlouvy smíšené (inominátní), které co nejlépe odpovídají individuálně nastavené spolupráci subjektů při realizaci přeprav
  • řešení reklamací z provedených přeprav
  • zastoupení při mimosoudním i soudním řešení sporů
  • zastoupení při jednání s pojišťovnami
  • vymáhání přepravného a souvisejících nároků z přepravy