Pracovní právo

Právní služby v oblasti pracovního práva poskytuji zaměstnavatelům i zaměstnancům, a to od běžné každodenní agendy až po celopodnikové řešení pracovněprávních vztahů včetně zastoupení v soudních sporech.

Zpracuji pro Vás kompletní smluvní agendu od pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů přes úpravu odměňování, odstupného, benefitů a bonusů, ukončování pracovních poměrů, hromadné propouštění, konkurenční jednání zaměstnanců až po ochranu know-how a důvěrných informací zaměstnavatele.