Nemovitosti Stavební právo

V této oblasti poskytuji komplexní právní služby související s převody, nájmy, správou a výstavbou nemovitostí.

  • tvorba a připomínkování veškerých smluv a dalších právních dokumentů (kupní, darovací, zástavní, nájemní smlouvy, smlouvy o výstavbě, o správě nemovitostí, předkupní práva, práva stavby, věcná břemena služebnosti apod.)
  • zastupování ve všech sporech souvisejících s nemovitostmi a stavebnictvím – nejčastěji se jedná o spory ze smluv o dílo (prodlení s dokončením, výskyt vad, nedodělků, reklamace vad díla apod.)
  • rozbory a due diligence ve věci právního stavu nemovitostí
  • advokátní úschova peněz nebo listin za účelem zajištění maximální jistoty hladkého průběhu transakce s nemovitostmi