Pomoc obětem trestných činů

Poskytuji právní zastoupení poškozeným a obětem trestných činů v případě poškození zdraví v důsledku dopravní nehody, lékařského zákroku, pracovního úrazu či trestného činu třetí osoby.

Jsem zapsán v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeným Ministerstvem spravedlnosti podle zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů.

Stali jste se vy nebo vaši blízcí poškozeným a bylo Vám ublíženo na zdraví nebo Vám byla způsobena majetková či jiná škoda?

Nejen v rámci trestního řízení svědčí poškozenému mnoho práv, která však poškozené osoby mnohdy nevyužívají, a to buďto z důvodu, že o nich nejsou dostatečně informovány nebo proto, že se jim jejich uplatnění zdá složité. Může se jednat i o případy, kdy je poškozený hospitalizován ve zdravotnickém zařízení a není schopen svá práva osobně uplatnit.

V těchto případech nabízím právní pomoc v tomto rozsahu:

  • komunikace s policejními orgány, viníkem, pojišťovnou, probační a mediační službou,
  • účast u jednotlivých úkonů trestního řízení
  • uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy na zdraví, na náhradu škody v penězích, náhradu nemajetkové újmy, a to jak v trestním řízení tak např. u pojišťovny viníka dopravní nehody
  • vymáhání náhrady škody po skončení trestního řízení, v řízení občanskoprávním, exekučním
  • návrh na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně
  • návrh na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
  • právní pomoc v souvisejících oblastech, kdy je poškozená osoba dlouhodobě hospitalizována, z důvodu zdravotního stavu není schopna právně jednat apod.