Další poskytované služby

Mezi další poskytované služby patří:

  • advokátní úschova finančních prostředků, listin a cenných papírů
  • ověřování podpisů (prohlášení o pravosti podpisu)
  • konzultace a zastoupení ve věci mimosoudního řešení sporů prostřednictvím mediace
  • školení pro zaměstnance „na míru“ dle potřeb zaměstnavatele – zejména v oblasti kontraktace, ochrany spotřebitele, vyřizování reklamací, realizace smluv o dílo apod.