Odměna

Hodinová sazba se zpravidla pohybuje v rozpětí od 1.000,- Kč do 3.000,- Kč za každou hodinu právní služby či konzultace. Hodinová sazba je vždy sjednávána individuálně na základě druhu a složitosti předmětu právní služby. K odměně jsou připočítávány vynaložené hotové výdaje.

Mimosmluvní odměna dle advokátního tarifu je sazba odměny za právní služby sjednána ve výši dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Tato odměna odpovídá výši náhrady nákladů za právní zastoupení, která může být účastníku soudního řízení, v případě plného úspěchu, přiznána proti neúspěšné straně sporu. Příklad výpočtu zde.

Paušální odměna s měsíčním plněním je vhodným řešením pro klienty z řad podnikatelů a obchodních korporací, kteří potřebují využívat právních služeb opakovaně v dlouhodobém horizontu.

Tento druh odměny představuje pravidelné měsíční platby, které v návaznosti na jejich výši obsahují určitý počet hodin právní služby za zvýhodněnou cenu nebo také balík s možností neomezeného využití právní pomoci ve sjednané době či pravidelnou přítomnost advokáta u klienta ve sjednané dny bez ohledu na množství hodin či jednotlivých úkonů.

Odměna podle úspěchu – Success fee – V případě sjednání odměny podle úspěchu vzniká na tuto odměnu nárok jen v případě úspěšného skončení sporu, resp. při dosažení cíle sjednaného s klientem. Sjednání této odměny jako odměny samostatné nenabízím. Odměnu podle úspěchu je možno sjednat vedle jiného druhu odměny jako odměnu podílovou do 25% z hodnoty věci.

Odměna za vyřízení věci – V případě této odměny dojde ke sjednání celkové částky, kterou klient za kompletní vyřízení věci/poskytnutí právní služby zaplatí. Odměna je pak účtována bez ohledu na množství hodin či délky právní pomoci.

Druhy odměny lze libovolně kombinovat, je tedy možno si ujednat odměnu úkonovou/hodinovou/paušální/za vyřízení věci například v kombinaci s odměnou podle úspěchu.

Podobně si můžeme dohodnout i odměnu podle advokátního tarifu nebo lze zvolit jiný výše neuvedený způsob stanovení odměny.

Ujednání o smluvní odměně si můžeme dohodnout na počátku právního zastupování, v jeho průběhu i po jeho skončení.

Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele byla mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz